Gallery tranh sơn dầu

Bộ sưu tập tranh sơn dầu do Viết Chì Gỗ thực hiện tại xưởng vẽ và trong các chuyến đi vẽ thực tế

NHững chuyến vẽ thực tế

 

BIỂN - Sơn Dầu - 47cm x 37cm - 16/8/2013 - Phước Hải

 

BẾN CÁ - Sơn Dầu - 47cm x 37cm - 17/8/2013 - Phước Hải

 

NÚI PHƯỚC HẢI - Sơn Dầu - 30,5cm x 61cm - 18/8/2013 - Phước Hải

 

BIỂN NGOÀI XA - Sơn Dầu - 47cm x 37cm - 24/8/2013 - Phước Hải

 

RỄ CÂY KHÔ - Sơn Dầu - 47cm x 37cm - 24/8/2013 - Phước Hải

 

BẾN TÀU NGÀY BIỂN ĐỘNG - Sơn Dầu - 37cm X 47cm - 25/8/2013 - Phước Hải

 

LÀNG NHỎ CỦ CHI - Sơn Dầu - 47cm x 37cm - 2014 - Phước Hải

 

ĐẦM NƯỚC MẶN - Sơn Dầu - 47cm x 37cm - Bình Châu

 

NÚI PHAN RANG - Sơn Dầu - A4 - Phan Rang

 

BÌNH CHÂU - Sơn Dầu - 47cm X 37cm - Bình Châu

 

TAO ĐÀN

 

XÓM BÀU TRÚC - Sơn Dầu - A4 - Phan Rang

 

CẦN GIỜ NGÀY MƯA - Sơn Dầu - 61cm x 30,5cm - 24/6/2011

 

THÁC GIANG ĐIỀN - Sơn Dầu - 61cm x 30,5cm

 

Tại xưởng vẽ Viết Chì Gỗ

 

HẼM ĐÊM - Sơn Dầu - 80cm x 60cm - năm 2011

 

NỤ HÔN CỦA BIỂN - Sơn Dầu - 80cm x 60cm - 2011

 

CHIỀU TÍM TRÊN BIỂN - Sơn Dầu - 61cm x 30,5cm - 2012

 

XUÂN VỀ TRÊN VÙNG LŨ - Sơn Dầu - 80cm x 60cm - Xuân Kỷ Hợi 2019

 

NGHỆ THUẬT VÀ CẢM XÚC - Sơn Dầu - 80cm x 60cm

 

PHỐ TRĂNG - Sơn Dâu - 30,5cm x 61cm - Tác phẩm vẽ trong 1 đêm

 

MẪU ĐÔI - Sơn Dầu - 100cm x 100cm - 2016 - Trường ĐHMT Tp. HCM

 

MẪU NỮ - Sơn Dầu - 120cm x 80cm - 2016 - Trường ĐHMT Tp. HCM

 

CON TÀU GIỮA PHỐ ĐÊM - 75cm x 125cm - 2018 - vietchigo studio

 

GIẢI CỨU THẾ GIỚI CỔ TÍCH - 75cm x 125cm - 2018 - vietchigo studio

 

SƠN TINH THỦY TINH - 290cm x 130cm - 2018 - vietchigo studio