Procreate - Giao diện sáng và giao diện tối

Mặc định thì giao diện các ứng dụng đồ họa sẽ là màu trung tính nhất cho mọi trường hợp đó là màu xám 50% như trên PC, Mac và iPad. Tuy nhiên nhà lập trình vẫn còn lựa chọn tăng giảm độ tối theo cách người sử dụng quen mắt.

Như ở phiên bản trước, procreate có 2 giao diện tuỳ chọn là giao diện tối và giao diện sáng (gam màu tối là giao diện mặc định)

Tất nhiên sáng hay tối cũng chỉ là màu sắc còn những thứ khác hoàn toàn như nhau. Thế nhưng với người vẽ chuyên nghiệp thì không phải muốn chọn cái nào cũng được, mà tuỳ thuộc vào sắc độ của bức tranh. Lý do là màu sắc của môi trường xung quanh có thể ảnh hưởng đến chất lượng bức tranh mà bạn đang thực hiện.

  • Giao diện trắng cho tranh có gam nền sáng như tranh phong cảnh ban ngày dưới ánh nắng chói chang.
  • Giao diện đen được sử dụng cho tranh có nền tối như tranh chân dung cổ điển, hay tranh về cảnh ban đêm

Để chuyển đổi giao diện bạn vào actions > Prefs: Light interface (xem hình bên trên)

Procreate
Tips - Gesture

command     ⌥ option, alt      ⇧ shift
 ⌃ ctrl      ⇥ tab      ↵ Enter