Shapr3D và Sketchup

Trang này dành riêng cho các bạn đã rành về Sketchup giờ muốn tìm hiểu cách dùng ứng dụng Shapr3D trên iPad

Shapr3D

Chuyên danh sách thủ thuật Shapr 3D trên iPad