ai mac - Xuất file PDF trong illustrator

Từ phiên bản CS3, các trang PDF tạo thành liên quan đến số lượng Artboard trong file Ai. Muốn file PDF bao nhiêu trang thì trong Ai bạn tạo bấy nhiêu Artboards.