Kết nối với Ti Vi LG WebOS

Tin rằng sẽ có rất nhiều người giống như tôi: mua Ti Vi về rồi và loay hoay tìm cách kết nối với Nas Synology hoài mà không được.. và đây là câu trả lời từ... anh Google.

Hiện tại đây là cách xem phim nghe nhạc trên Nas Synology từ TV LG hệ điều hành WebOS 4.2. Cách truy cập data (nếu có) sẽ được tách ra 1 bài riêng ngay sau khi "khám phá" được

Một cách vắn tắt là chúng ta có 4 bước sau đây

Bước 1: cài đặt Media Server

Đăng nhập vào DSM, và cài đặt Media Server trong Package Center

Bước 2: Thiết lập trong Media Server

Mở Media Server, vào DMA Compatibility

Thiết lập trong Medua Server trên Nas Synology

Bước 3: Thêm LG vào danh sách

  • Mở TV LG lên và đảm bảo TV và Nas trong cùng 1 lớp mạng
  • Click Device list và nhấn Refresh. Bạn sẽ thấy dòng LG được thêm vào
LG TV sẽ tự động được thêm vào

Bước 4: Kiểm tra trên WebOS

Trên TV LG, vào Home Dashboard sẽ thấy xuất hiện 1 tab mới có tên Nas Synology của bạn (hình dưới đây là Vietchigo)

Trên LG sẽ xuất hiện thumbnail Synology Viét Chi Go

giờ chỉ việc, truy cập vào các thư mục Photo, Music và Video để thưởng thức nội dung


Nguồn: https://bobmckay.com/i-t-support-networking/nas-media-servers/solved-lg-tv-not-display-thumbnails-synology-video-station-media-server/