ps mac - Lighting Effect

Hiệu ứng ánh sáng trên photoshop

 Đây là phần tổng hợp các thuộc tính ánh sáng

Có 3 loại ánh sáng

 • Point: ánh sáng điểm tỏa ra 360 như bóng đèn tròn k có chụp (light bulb).
 • Infinite: luồng sáng song song chiếu đều lên bề mặt như ánh sáng mặt trời.
 • Spot: nguồn sáng có hướng như chiếu sáng từ cái chụp đèn.
  • hot spot: khu vực chiếu sáng (hình bầu dục bên trong nhất)
Giao diện Lighting Effects

Muốn thêm nguồn sáng nào cứ chọn kiểu nguồn sáng trên thanh Options. Mỗi nguồn sáng bạn thêm vào, trong danh sách Lịghts sẽ xuất hiện thêm 1 cái. Và bạn có thể hoàn toàn bật tắt, chỉnh sửa các nguồn sáng từ danh sách này.

Các thuộc tính

 • Hotspot (hình bầu dục nhỏ bên trong) Phần chiếu sáng nhất
 • Colorize: ám màu lên ánh sáng tổng thể (overall lighting) mà rõ nhất là lên ánh sáng Ambience
 • Exposure: điều chỉnh các chi tiết về highlight và shadow.
 • Gloss (độ bóng) điều chỉnh lượng ánh sáng tương phản lên bề mặt
 • Metallic (ánh kim loại) giả lập chất liệu phản chiếu ánh sáng kiểu kim loại óng ánh (nhám hoặc bóng).
 • Ambience: Ánh sáng môi trường bao gồm ánh sáng khuếch tán tương tác lẫn nhau ngoài các vùng chiếu sáng
 • Texture: áp kênh chất liệu (texture channel).

Lưu ý: Khi bạn đã thiết lập thì các Light này sẽ xuất hiện vào các lần sau. Để trở lại từ đầu bạn cho preset > default. Nhấn OK thoát ra chế độ Lighting Effect. Đóng Photoshop mà không save

Adobey Photoshop
Tips - Shortcut

command     ⌥ option, alt      ⇧ shift
 ⌃ ctrl      ⇥ tab      ↵ Enter